ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอทุนการศึกษาประจำปีไม่ทัน ทำยังไงดี!? แนะนำทุนที่ขอได้ตลอดทั้งปี

ทุนการศึกษาประจำปีที่หลาย ๆ คนพลาดไป ไม่ต้องเสียใจ เพราะหากคุณเป็นนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการศึกษาอย่างแท้จริงแล้ว ก็ยังมีทุนการศึกษาที่สามารถขอได้ตลอดทั้งปี ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำทุนการศึกษาเหล่านี้ให้คุณได้ทราบกัน

ทุนการศึกษามหิดล ขอได้ตลอดทั้งปี สนใจสมัครได้เลย

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลัก ๆ ที่เรานั้นจะทราบกันเป็นอย่างดีก็จะมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็นทุนต่าง ๆ ออกไปอีกมากมาย และส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งหากใครที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ แต่สมัครไม่ทัน ก็เท่ากับว่าในครั้งนั้นได้พลาดทุนการศึกษาเหล่านี้ไปแล้ว แต่ก็ยังมีทุนที่ยังสามารถขอสมัครได้ตลอดทั้งปีอยู่ นั่นก็คือ ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย และ ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำให้บางครอบครัวของนักศึกษาได้รับผลกระทบทางด้านการเงิน ที่มีผลต่อการศึกษาที่อาจจะต้องหยุดชะงักลงไปได้ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้นักศึกษานั้นอาจต้องละเว้นจากการเรียนไปก่อน เช่น บิดามารดา ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตกะทันหัน หรือ การที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างไม่คาดฝันมาก่อน ที่ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินของครอบครัวทั้งสิ้น

ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษานี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินอันเป็นกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ทุนละ 5,000-15,000 บาท ตลอดทั้งปีการศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติในการสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนฉุกเฉิน

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ในระดับก่อนปริญญาตรีหรือระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา
 3. เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุกรณีฉุกเฉิน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยอัคคีภัยต่อที่พักอาศัยที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของและพักอาศัยอยู่ประจำในปัจจุบัน
  • เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงต่อที่พักอาศัยหรือพื้นที่ประกอบอาชีพที่ผู้ปกครองประกอบกิจการเป็นประจำในปัจจุบัน เช่น วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม หรืออัคคีภัย เป็นต้น
  • เป็นนักศึกษาที่ผู้ปกครองเสียชีวิตในระหว่างการศึกษา
  • เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างเร่งด่วนอันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจนอาจเป็นผลเสียหายต่อการศึกษาของนักศึกษา เช่น ภาวะว่างงานของผู้ปกครองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://op.mahidol.ac.th/sa/studentemergency/

ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบทุนการศึกษานี้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่นักศึกษาที่ประสบวิกฤติร้ายแรง มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงินของครอบครัวที่มีผลต่อการศึกษา โดยจัดให้มีทุนช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาทต่อทุน (พิจารณาเป็นรายกรณี) ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการสมัครได้ โดยทางมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ แจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบเพื่อดำเนินการรับมอบทุนต่อไป

ดังนั้นหากนักศึกษาคนใดที่มีความสนใจในการขอสมัครรับทุนการศึกษาเหล่านี้ สามารถติดต่อขอรับได้ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งหากคุณมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ ก็จะมีผลต่อการพิจรณาในการรับทุนที่ง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถดูข้อมูลช่วงเวลาการขอรับทุนการศึกษาประจำปี ได้ที่ : คลิก

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”