ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ช่วงเวลาการขอทุนการศึกษา แต่ละทุน เปิดรับช่วงไหนบ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอทุนการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งก็จะมีหลายทุนการศึกษาที่มีความเหมาะสมและตรงตามคุณสมบุติของผู้เรียน แต่จะมีช่วงเวลาใดบ้างที่เป็นช่วงเวลาในการขอทุนแต่ละทุน เราก็จะมาบอกต่อช่วงเวลาการขอทุนการศึกษาแต่ละช่วงให้คุณได้ดูกัน

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนไหน ขอได้ช่วงใดบ้าง

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทุนการศึกษาที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความสามารถในการศึกษาต่อ ตามแนวทางที่ทางมหาวิทยาลัยได้มุ่งหวังไว้ และทำให้ผู้เรียนเหล่านี้ได้มีกำลังใจและพัฒนาทั้งความสามารถและความเพียรในด้านการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษา ชุมชน สู่การพัฒนาประเทศต่อไป โดยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัมหิดล จะมีระยะเวลาในการขอทุนตามแต่ละช่วง ดังนี้

  1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี : จะอยู่ในช่วง เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายาน
  2. ทุนสมาคมศิษย์เก่าหมาวิทยาลัยมหิดล : จะอยู่ในช่วง เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม
  3. ทุนภูมิพล : จะอยู่ในช่วง เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
  4. ทุนมหิดลวิทยาจารย์ : จะอยู่ในช่วง เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
  5. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย : จะอยู่ในช่วง เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม
  6. ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล) : จะอยู่ในช่วง เดือนมกราคม-เดือนธันวาคม
  7. ทุนนักศึกษาช่วยงาน (กองกิจการนักศึกษา) : จะอยู่ในช่วง เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
  8. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ : จะอยู่ในช่วง เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
  9. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. & กรอ.) : จะอยู่ในช่วง เดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม

โดยทุนการศึกษาเหล่านี้ก็จะมีระยะเวลาในการขอทุนที่ชัดเจน ซึ่งก็สามารถติดตามประกาศจาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาของการขอทุนเหล่านี้ได้ หรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ ก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้การขอทุนการศึกษา จะมีการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ทำการกู้ยืมเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีคุณสมบัติที่ตรงตามแต่ละทุน และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ก็สามารถที่จะยื่นขอทุการศึกษาได้และยังมีโอกาสในการที่จะรับทุนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

และในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอทุนการศึกษาภายนอก ก็จำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ ตามความประสงค์ของผู้สมัครเอง ซึ่งก็จะมีช่วงเวลาในการขอทุนที่ไม่ตรงกันกับที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น อีกทั้งในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครต่าง ๆ นี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา จึงควรติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตามแต่ละช่วงของการขอทุนเพื่อเป็นผลดีต่อตนเอง แต่หากขอทุนไม่ทันในช่วงดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง ขอทุนการศึกษาประจำปีไม่ทัน ทำยังไงดี : คลิก

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”