MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ลิงก์มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์
สำหรับศิษย์เก่า

MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS
MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS

เกี่ยวกับเรา

MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS​

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ กรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
0
ศิษย์เก่าทั้งหมด
0
โครงการ/กิจกรรม
0
ผู้เข้าร่วม
0
อาสาสมัคร
0
ผู้บริจาค

Alumni Recognition

คุณ
ศุภลักษณ์
อัมพุช
คุณศุภลักษณ์เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากคณะเภสัชศาสตร...
คุณ
กันตพร
หาญพาณิชย์
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหาร ประธานบริหารฝ่ายการตลา...
คุณ
จรีพร
จารุกรสกุล
นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท...
แพทย์หญิง
ลลนา
ก้องธรนินทร์
ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใ...
กิจกรรมหัวข้อ "ทำไมต้องสอบ TOEIC"
June 7, 2024

🎉 ใครกำลังวางแผนสอบ TOEIC ต้องไม่พลาด ❗️❗️

⭐️กิจกรรมหัวข้อ "ทำไมต้องสอบ TOEIC" มาร่วมกันหาคำตอบ และการเตรียมตัวในการสอบ

👥โดย วิทยากรจากศูนย์สอบ Center for Professional Assessment (Thailand)

📆 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
💻 รูปแบบออนไลน์ Cisco Webex

🎀ฟรี สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 👱‍♀️👱

ลงทะเบียน SCAN QR bit.ly/WhyTOEIC

📧หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับลิงค์ห้องประชุมผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 📧

MU Craft Workshop
April 28, 2024
Onsite: ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียน...
🎨ไหนใครอยากทำงานศิลปะ พลาดไม่ได้นะ ✂️🖍️
👀 รับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมสร้างสรรค์งานสนุก ๆ กับกิจกรรม “MU Craft Workshop” โดยวิทยากรจาก Capyper 🪄🌟ประกอบโมเดลกระดาษ 3 มิติ เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล อย่าง “มหิดลสิทธาคาร”
สนุกเพลิดเพลินกับเรื่องราวผ่านศิลปะและองค์ประกอบต่าง ๆ แถมชิ้นงานสำเร็จสามารถใช้ติดกระดาษโน้ตติดตั้งบนโต๊ะทำงานได้
📍วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
📍เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปตลอดช่วงเวลากิจกรรม
💛กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !
(ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบ First come First serve)
📌สมัครได้ที่ https://bit.ly/3vEsWXd

ปฏิทินกิจกรรม

We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า

We Mahidol Application เปิดบริการสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ แอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางติดตามข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Play Video
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายเสริมสร้างความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2563 - 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือและประสานงานร่วมกันกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงาน ด้วยหลักการดำเนินงาน 3 ประการคือ 1) การให้เกียรติ โดยการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศิษย์เก่า 2) การแจ้งข่าว โดยการแจ้งข่าวให้ศิษย์เก่าได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า 3) การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการหรือกิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับสิทธิประโยชน์ง่าย ๆ เพียงแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แฟกซ์

02-849-4510

อีเมล

mahidolalumni@mahidol.ac.th