MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ลิงก์มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์
สำหรับศิษย์เก่า

MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS
MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS

เกี่ยวกับเรา

MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RELATIONS​

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ กรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
0
ศิษย์เก่าทั้งหมด
0
โครงการ/กิจกรรม
0
ผู้เข้าร่วม
0
อาสาสมัคร
0
ผู้บริจาค

Alumni Recognition

คุณ
จรีพร
จารุกรสกุล
นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท...
คุณ
เอกชัย
เจียรกุล
คนไทยและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีตาร์คลาสสิก‘...
คุณ
อเล็กซานเดอร์
ไซมอน เรนเดลล์
คุณอเล็กซานเดอร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการทำงานด้านสิ่ง...
แพทย์หญิง
ลลนา
ก้องธรนินทร์
ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใ...
คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา
January 20, 2024
Onsite: สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา...
งานเลี้ยง “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ”
December 15, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “54 ปี คืนสู่เหย้า ชาวสังคมฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

ณ ห้องประชุมบุญศิริ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปฏิทินกิจกรรม

We Mahidol Application สำหรับศิษย์เก่า

We Mahidol Application เปิดบริการสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ววันนี้ แอพพลิเคชั่นที่เป็นช่องทางติดตามข่าวสาร และสิทธิประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Play Video
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายเสริมสร้างความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. 2563 - 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือและประสานงานร่วมกันกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าของส่วนงาน ด้วยหลักการดำเนินงาน 3 ประการคือ 1) การให้เกียรติ โดยการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความต้องการจำเป็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศิษย์เก่า 2) การแจ้งข่าว โดยการแจ้งข่าวให้ศิษย์เก่าได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่า 3) การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการหรือกิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็นต้นแบบของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับสิทธิประโยชน์ง่าย ๆ เพียงแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แฟกซ์

02-849-4510

อีเมล

mahidolalumni@mahidol.ac.th