ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ดีอย่างไร มีทุนอะไรน่าสนใจ

ทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัวให้มีความเบาบางลง และนำไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป และวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มากยิ่งขึ้น

ทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย มีทุนอะไรบ้าง แต่ละทุนเป็นอย่างไร

ทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ทุนนักศึกษาช่วยงาน และ ทุนอาหารกลางวัน โดยที่ทุนทั้งสองนี้ จะมีส่วนในช่วยให้นักศึกษาได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองในช่วงที่ปิดการศึกษาหรือการทำงานนอกเวลาเรียนที่จะทำให้นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่ดีและมีความสามารถในการทำงานได้นั่นเอง โดยรายละเอียดของทั้งสองทุน มีดังนี้

1. ทุนนักศึกษาช่วยงาน

ทุนนักศึกษาช่วยงาน เป็นทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยทุนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสรรงบประมาณทางการเงิน จากรายได้  เพื่อใช้สำหรับการสร้างงานให้นักศึกษา ในระหว่างปิดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

โดยมีเงื่อนไขว่า “ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 40 บาท หรือเหมาจ่ายวันละ 300 บาท” และสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว ให้กรอกใบสมัคร และสามารถนำมายื่นได้ 2 ช่องทาง คือ

  • 2.1 ยื่นใบสมัครที่เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) หรือ
  • 2.2 ยื่นใบสมัครที่เจ้าหน้าที่คณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คณะหรือวิทยาลัยจะรวบรวมและส่งใบสมัครมายังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีส่วนงานเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เจ้าหน้าที่ (กองกิจการนักศึกษาหรือส่วนงาน) จะทำการคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัคร และติดต่อไปยังนักศึกษา เพื่อสอบถามและยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ (กองกิจการนักศึกษาหรือส่วนงาน) ส่งนักศึกษาช่วยงานไปยังส่วนงานที่รับสมัครนั้นๆ

ซึ่งการทำงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ทำงานภายใน (กับทางมหาวิทยาลัย) และ การทำงานกับหน่วยงานภายนอก โดยการทำงานภายในนั้น จะมีการให้ค่าตอบแทน 300 บาท/8 ชั่วโมง , 150 บาท / 3 ชั่วโมงครั้ง , และ หากทำงานเป็นรายชั่วโมงจะได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท แต่หากเป็นการทำงานกับหน่วยงานภายนอก ก็จะมีการตั้งงบประมาณด้วยตนเอง ส่วนค่าตอบแทนนั้นจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น

2. ทุนอาหารกลางวัน

ทุนอาหารกลางวัน คือ ทุนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการที่ดีในการทานอาหารของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับประทานอาหารในรั้วมหาวิทยลัยในราคาที่เหมาะสมและได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ซึ่งก็จะมีค่าอาหารให้มื้อละ 50 บาท ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครขอรับทุนนี้ จะต้องติดตามจากคณะต้นสังกัดโดยตรง

ทั้งนี้การสมัครขอรับทุนการศึกษาของทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย จะมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของคุณ นำไปสู่การเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีในอนาคตได้อย่างสวยงามและได้รับความสวัสดีในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้นั่นเอง หากนักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะหรือทาง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง :

Facebook
Twitter
Email

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night “คืนสู่เหย้า เรามหิดล”