ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เป็นวันที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนลงของเต่าทุกประเภท ทั้งเต่าบก เต่าน้ำจืด และเต่าทะเล รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาว แต่ในปัจจุบันเต่าอายุสั้นลงบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่ามะเฟือง เต่าตนุ สาเหตุจากปัจจัยต่างๆ เช่น มลพิษ การล่า พื้นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการจัดค่ายสำหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ป่าและทะเล ผ่านประสบการณ์ตรงในห้องเรียนธรรมชาติจริงๆ เพราะการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณอเล็กซ์ได้รับตำเเหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีแห่งชาติในประเทศไทยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ คุณอเล็กซ์ เรนเดล เป็นกระบอกเสียงในการดูแลและอนุรักษ์ ‘เต่ามะเฟือง’ และได้ร่วมโครงการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง ในพื้นที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
สามารถรับชมได้ที่ เต่ามะเฟือง การดูแลและอนุรักษ์ ที่เราต้องร่วมมือกัน | Alex Vlog

‘เต่ามะเฟือง’ เต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่หายาก ขนาดโตเต็มที่ยาว 210 เซนติเมตร หนัก 900 กิโลกรัม และถือเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ของโลก ปัจจุบัน เต่ามะเฟือง ถูกบรรจุอยู่เป็น สัตว์ป่าสงวนของไทย ใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

และในปี 2566 ที่ผ่านมา คุณอเล็กซ์ เรนเดล ได้ชวนทีมสื่อมวลชนและผู้ค้าทำกิจกรรมอนุรักษ์ขยายพันธุ์เต่าทะเล ภายใต้แคมเปญ SEIKO Save the Ocean ครั้งที่ 6 โดย บริษัทไซโก (ประเทศไทย) ได้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมมากมาย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งองค์กรระดับจังหวัดหรือองค์กรท้องถิ่น โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะช่วยดูแลและฟื้นฟูท้องทะเลไทย


สามารถติดตามและเยี่ยมชม Alumni Recognition ได้ที่ Click

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024