ทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่ามหิดล

ทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่า ของสมาคมศิษย์เก่ามหิดล

MUAA SCHOLARSHIP 2024

การสมัครขอทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอยู่หลากหลายทุนการศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาที่มีความต้องการขอทุนการศึกษาเหล่านี้ สามารถได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกประเภท และสามารถที่จะศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อีกทั้งทุนเหล่านี้ยังเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ให้สามารถศึกษาต่อได้ตามที่ต้องการได้อย่างสำเร็จ

ผู้รับทุนการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคณะ ทุกหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์ วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 – 28 มิถุนายน 2567

ผู้รับทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2566” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น

  1. ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
  2. ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

ผู้ให้ทุนการศึกษา

แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ JPG (ขนาด 6,692 KB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-108-5330-1 Email: alumni@mahidol.ac.th

ร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเพื่อการศึกษา และรับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า

ช่วงเวลาการขอทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลากหลายทุนการศึกษาที่นักศึกษาที่มีความต้องการนั้นสามารถที่จะยื่นขอได้ โดยจะมีช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน ว่าทุนไหนที่จะเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาไหนช่วงไหนบ้าง

และโดยปกติและการขอทุนการศึกษาก็สามารถที่จะขอได้ตลอดทั้งปี ตามแต่ละช่วงของทุนต่าง ๆ ด้วยนั่นเอง

ดังนั้นหากนักศึกษาคนใดที่สนใจอยากทำการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ก็จำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวสารของการขอทุนการศึกษาต่าง ๆ เอาไว้ให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้พลาดทุนการศึกษาที่เหมาะสมกับตัวของคุณที่จะใช้ในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเอง

ข้อมูลการขอทุนเพิ่มเติม