ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหิดล

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

MUAA SCHOLARSHIP 2022​

ทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้รับทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2566” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น

  1. ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
  2. ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

ผู้ให้ทุนการศึกษา

แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ JPG (ขนาด 6,692 KB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-108-5330-1 Email: alumni@mahidol.ac.th