ทุนการศึกษาของสมาคม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

MUAA Scholarship 2022

ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ขอรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น 1) ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา และ 2) ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

ผู้ให้ทุน

แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ JPG (ขนาด 6,692 KB)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-108-5330-1 Email:alumni@mahidol.ac.th