ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาที่จะสามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อได้ ซึ่งแต่ละทุนนั้นก็จะมีช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครและรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันออกไป และวันนี้เราจะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับแต่ละทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลกัน ว่าจะมีทุนใดที่มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับคุณกันบ้าง

ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีอะไรบ้าง

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภท โดยที่แต่ละประเภทนั้นจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาควรติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการขอรับทุนการศึกษา และเตรียมเอกสารในการยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตามช่วงเวลาที่แต่ละทุนการศึกษากำหนด

โดยทุนการศึกษามหิดล ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย

1. ทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย

 • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่า
 • ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
 • ทุนนักศึกษาพิการ
 • ทุนภูมิพล
 • ทุนมหิดลวิทยาจารย์

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา : คลิ)

2. ทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะ

 • ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะว่ามีทุนใดบ้างที่สามารถติดต่อขอรับได้

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา : คลิก)

3. ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย

 • ทุนฉุกเฉิน
 • เงินยืม (ไม่มีดอกเบี้ย)
 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา : คลิก)

4. ทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย

 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน
 • ทุนอาหารกลางวัน

(รายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษา : คลิก)

5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกอบด้วย

 • กองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โดยแต่ละทุนการศึกษาจะมีช่วงเวลาในขอทุนที่แตกต่างกันและไม่ตรงกัน ซึ่งจะมีทั้งทุนที่สามารถขอได้ตลอดทั้งปีอย่างทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย และ ทุนช่วยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัย) ซึ่งสามารถที่จะขอได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคม แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามทุนการศึกษาที่จะยื่นขอ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จึงจะได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้นั่นเอง

ดังนั้นหากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ในการติดต่อขอรับทุนการศึกษาเหล่านี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/sa/aboutscholarship/) เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการขอทุนการศึกษาตามแต่ละช่วงได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการได้รับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอทุน และรายละเอียดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาที่มีความประสงค์เอง

การขอทุนการศึกษา นับว่าเป็นโอกาสและอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุน โดยการที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้ ก็จะช่วยให้สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และเกิดขวัญกำลังใจในการที่จะศึกษาต่อได้ดีมากยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Email

5 คอร์สออนไลน์ พัฒนา Soft Skill จาก Linkedin Learning

รู้จัก “Lifelong Learning” เรียนรู้ฟรีตลอดชีวิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญวันเกิด ที่ไหนดี ได้รับอานิสงค์ พร้อมความอิ่มอกอิ่มใจ

สร้างงาน สร้างอาชีพ Career Support Services จากม.มหิดล