ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่า จะมีทุนไหนที่คุณสมบัติตรงเกณฑ์กับคุณบ้าง มาดูกัน

alumni recognition

ทุนการศึกษา ของสมาคมศิษย์เก่า คือทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง โดยทุนการศึกษานี้มาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักและเป็นความทรงจำนี้ให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มาพร้อมกับการพัฒนานักศึกษาของมหิดลให้เป็นบุคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหิดล ใครได้รับบ้าง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ในการมีร่วมและส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สนับสนุนนิสิตนักศึกษาที่มีใจรักในการศึกษา มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสในด้านการศึกษาที่มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ” นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา แต่มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2566” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น

  1. ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
  2. ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคณะ และทุกวิทยาเขต ของมหิดล
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าฯ

ช่วงเวลารับสมัคร สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี

และในโอกาสนี้หากท่านใดที่เป็นศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหิดล และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาได้รับการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่เช่นนี้ ก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราได้ โดยการบริจาคทุนการศึกษาผ่านทางสมาคมศิษย์เก่ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทาง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-108-5330-1 Email: alumni@mahidol.ac.th

สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา (ที่นี่) พร้อมทั้งดูรายละเอียดเกี่ยวกับ“กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ” เหล่านี้เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์

ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในทุกปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถที่จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ผ่านทาง ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า หรือ https://op.mahidol.ac.th/sa/alumniapp/

Facebook
Twitter
Email

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024