ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

บริจาคทุนการศึกษา สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า!!!

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้มีรายได้ทุกคน จำเป็นที่จะต้องชำระภาษี ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการจ่ายภาษีในแต่ละครั้งนั้น หากคุณีความต้องการที่จะทำให้ยอดในการชำระน้อยลง วันนี้เรามีสิ่งดี ๆ ที่มีความน่าสนใจ ที่นอกจากจะได้การลดหย่อนภาษี 2 เท่าแล้ว ก็ยังได้บุญพร้อมความอิ่มอกอิ่มใจไปในตัวมาฝากกัน

บริจาคทุนการศึกษา กับมหาวิทยาลัยมหิดล ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับผู้ที่มีรายได้ทุกคน ที่จำเป็นจะต้องทำการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, หรือ ภ.ง.ด.95 นั้น รู้หรือว่าหากคุณได้บริจาคให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว จะสามารถลดภาษีไปได้ถึง 2 เท่า และหนึ่งในการที่คุณจะสามารถลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหล่านี้ได้คือ การบริจาคทุนการศึกษานั่นเอง

ซึ่งการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ มีผลการเรียนดี และมีพฤติกรรมที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาให้สามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดความสามารถของตนเองในด้านการศึกษา ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยให้การเรียนของนักศึกษาเหล่านี้มีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีทุนการศึกษาที่พร้อมจะมอบให้นักศึกษาที่มีความประสงค์อย่างหลากหลายทุนการศึกษา และหากท่านใดที่เป็นศิษย์เก่าหรือผู้ที่มีความต้องการในการบริจาคทุนการศึกษาเหล่านี้

สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-849-4501-28

โดยผู้เสียภาษีก็สามารถที่จะนำเอาส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย รวมไปถึงในกลุ่มของค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การบริจาคอีกด้วย และเชื่อว่านอกจากการที่คุณจะได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่าเหล่านี้แล้ว การบริจาคเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำให้คุณได้รับความอิ่มเอมใจจากการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนจากการขาดแคลทุนทรัพย์ที่จะนำมาใช้ในด้านการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้ของพวกเขาให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นได้

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเหล่านี้ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการศึกษา และขอให้ท่านพบเจอความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีอายุยืนยาว พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต

e-donation คือ

ระบบ e-donation คืออะไร อีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณบริจาคทุนการศึกษาได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม : คลิก

Facebook
Twitter
Email

5 คอร์สออนไลน์ พัฒนา Soft Skill จาก Linkedin Learning

รู้จัก “Lifelong Learning” เรียนรู้ฟรีตลอดชีวิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญวันเกิด ที่ไหนดี ได้รับอานิสงค์ พร้อมความอิ่มอกอิ่มใจ

สร้างงาน สร้างอาชีพ Career Support Services จากม.มหิดล