ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

💥รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center บริเวณใต้หอพักบ้านมหิดล (หอ 10) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แล้ววันนี้!!!
🌪️🔥🌪️🔥
เงื่อนไข
นัดหมายรายบุคคล โปรดลงทะเบียนเข้าทดสอบปฏิบัติ ณ Mahidol BLS Training Center
(ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXCxL3LVcZWpzsLFN_Guiu0mX1RC_PcQ1oPhSXy95JkbPWTw/viewform )
นัดหมายเป็นกลุ่ม (ครั้งละไม่เกิน 30 คน) โปรดติดต่อทางอีเมล blscenter@mahidol.edu

สิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่าทั้งหมด https://alumni.mahidol.ac.th/alumni-privileges/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : blscenter@mahidol.edu
website: https://op.mahidol.ac.th/sa

Facebook
Twitter
Email

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์