ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ทุกวันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital transformation การมาถึงของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ล้ำสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z) ดังนั้นหลายองค์กรจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพราะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ในอนาคต

              มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024 เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะและสมัครงานกับบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2567 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่ยังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมงานเพื่อเลือกทำงานในสายอาชีพที่สนใจ ตรงตามความรู้ ความสามารถของตน และเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนกับองค์กร อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการจ้างงาน

           สามารถติดตาม Mahidol University Job Fair 2024 ได้ที่ Facebook: Mahidol University Careers Service และเว็บไซต์ https://careers.mahidol.ac.th/mujobfair/

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567