ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00-17.00 น. ท่ามกลางการแสดงความยินดีและการกลับมาพบปะ หวนคืนสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ จัดโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

             พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งในปีนี้มีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 81 คน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 28 คน

2. ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 26 คน

3. ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 27 คน

     โดยมี ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

        รวมถึง กองกิจการนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนักศึกษายุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Guide) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดลบนรถราง (Campus Tour)

      ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลที่มอบให้กับศิษย์เก่าดีเด่นจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจทางด้านการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต รวมถึงแนวทางแห่งความสำเร็จให้แก่รุ่นน้องนักศึกษาปัจจุบันและเพื่อนศิษย์เก่าที่กำลังค้นหาตัวตนอยู่ต่อไป

       โดยในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ลานหน้ามหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล เป็นช่วงเวลาของ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024” โดยมี พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ร่วมในพิธีเปิดงาน

      ในระหว่างงาน มีการเปิดตัวสัญลักษณ์ งาน MU BLUE NIGHT คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งนี้ คือ Blue Whale ทั้งนี้มีศิษย์เก่าม.มหิดล มาสร้างสีสันความสนุกและความบันเทิง ด้วยบทเพลงอันไพเราะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประชาคมชาวมหิดล ได้แก่ “วงประกายไฟ” “วง OLD DOC” “ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ” (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 130 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองแชมป์ The Golden Song) “อู๋ ธงชัย วังศิริไพศาล” (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 128 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) รวมทั้ง “เต๋า ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ หรือ เต๋า The Voice” (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 126 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) นอกจากนี้ ยังมีการมอบ “รางวัลการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล” และ การจับรางวัล LUCKY Draw ให้กับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนภายในงานด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นไปกับการจับรางวัล

           นอกจากนี้ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ส่งมอบธง MU BLUE NIGHT ให้แก่เจ้าภาพในการจัดงาน MU BLUE NIGHT ครั้งที่ 8 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อการศึกษา กับ “เรา มหิดล”

การศึกษาเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นและเป็นสิทธิ์ของทุกคน ศิษย์สัมพันธ์ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านร่วมกันสมทบบริจาคเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและรับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า ผ่านกองทุนที่น่าสนใจ คลิก

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567