ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

MU X Linkedin Learning

การ Upskill นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะพัฒนาตนเองในด้านที่คุณนั้นสนใจหริอกำลังทำอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งหากเป็นในวัยเรียนก็จะช่วยให้การเรียนของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่หากคุณเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้ว การ Upskill จะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย เราจึงอยากเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลมาทำความรู้จักกับ โครงการ MU xLinkedin Learning นี้กัน

Upskill ได้ง่าย ๆ กับ MU x Linkedin Learning

โครงการ MU x Linkedin Learning คือ โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาให้พึงประสงค์ต่อการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารวมไปถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ใช้ Social Network เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ โดยจะใช้งานผ่านระบบ Linkedin

โดยระบบ Linkedin นับว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของ Social Network ที่มาในรูปแบบของสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ที่เป็นช่องทางในด้านการสื่อสารที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และระบบนี้ก็จะช่วยการศึกษาแบบออนไลน์ของนักศึกษารวมไปถึงศิษย์เก่านั้นสามารถที่จะ Upskill ของตนเองได้ดี ที่จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการหาความรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้กับตนเองได้สูงสุด

SMART UNIVERSITY

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น SMART UNIVERSITY จึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเหล่านี้ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ใช้งานเพื่อพัฒนาตนเองไปในตัว เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” (DCU) ได้ในที่สุด

โดยโครงการ MU x Linkedin Learning จะรวบรวมเอาคอร์สเรียนออนไลน์มาอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีชั่วโมงในการเรียนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อเดือน และจะมาพร้อมกับการทบทวนจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำทุก ๆ 2 เดือน อีกด้วย และเมื่อทำตามเงื่อนไขของโครงการได้ครบถ้วนก็จะสามารถที่จะนำเอาส่วนนี้ไปใช้ในเรซูเม่เพื่อเป็นการอัปเกรดโปรไฟล์ของตัวเองในการสมัครเข้าทำงานในที่ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้นหากศิษย์เก่าท่านใดที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Upskill ตนเองผ่าน ~~~~MU x Linkedin Learning แบบนี้ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน Linkedin Learning ได้ฟรี !!ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning/

คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”