ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Soft Skills และ Hard Skills คืออะไร เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

Soft Skill

Soft Skills และ Hard Skills คืออะไร แล้วสำคัญอย่างไร? แน่นอนว่าผู้ที่อยู่ในวัยที่จะเข้าสู่วัยทำงานนั้น การที่มีสองสิ่งนี้อยู่ในตัวนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ๆ เนื่องจากมันจะทำให้คุณได้พบกับความสุขจากการอยู่ร่วมกับคนในสังคม รวมไปถึงยังทำให้คุณมีทักษะในการทำงานที่ดีเยี่ยมอีกด้วย และวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Soft Skill และ Hard Skill กัน

พัฒนาตัวเองได้ ด้วย Soft Skills และ Hard Skills สู่วัยทำงานอย่างเต็มรูปแบบ

Soft Skills คืออะไร ?

ทักษะทางด้านอารมณ์ที่เป็นลักษณะอุปนิสัย และความสามารถเชิงสมรรถนะ ที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถที่จะทำแทนได้

Hard Skills คืออะไร ?

ทักษะทางด้านวิชาชีพที่จะต้องใช้ความรู้รวมไปถึงจะต้องมีทักษะที่แต่ละองค์กรนั้นต้องการ ผ่านการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การใช้โปรแกรม รวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ ล้วนแล้วแต่เป็น Hard Skills ที่จำเป็นจะต้องมีทั้งสิ้น

ทักษะ Soft Skills ที่ควรมี

1. Communication

ทักษะทางด้านการสื่อสารที่องค์กรส่วนใหญ่นั้นต้องการ เพราะในการทำงานไม่ว่างานใด ๆ การสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความกระชับ ที่จะช่วยให้ผู้รับสารนั้นเข้าใจได้ง่ายตามไปด้วย เป็นพื้นฐานของการทำงานที่ทำให้เกิดความสำเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารแบบต่อหน้าที่จะสามารถสื่อสารได้ทั้งทางเสียง สายตา อารมณ์ รวมไปถึงท่าทางต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การสื่อสารมีความเข้าใจที่ตรงกันได้มากยิ่งขึ้น

2. Collaboration

การทำงานร่วมกับผู้อื่น นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ทำงานกับองค์กรควรมี เนื่องจากในการทำงานกับองค์กรต่าง ๆ  นั้น ไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวคนเดียวได้เลย ดังนั้นหากคุณมีทักษะนี้จะช่วยให้เกิดความเป็นมิตรในด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่นำไปสู่การเป็น Teamwork ได้ดีมากยิ่งขึ้น

3. Teamwork

การทำงานเป็นทีม จะทำให้เกิดความเป็นระบบในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการมี Teamwork นอกจากจะเป็นการช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้ว ก็ยังเป็นส่วนช่วยให้การทำงานนั้นเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุด พร้อมทั้งสามารถที่จะจบงานได้ไวอีกด้วย

4. Problem solving

ทุกการทำงาน ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ อยู่ที่ว่า คุณจะสามารถ “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามหรือจะมีรูปแบบของการทำงานเป็นอย่างไร จะต้องมีติดตัวเอาไว้ เพื่อใช้ในการทำงานที่อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ผ่านไปได้ด้วยดี

5. Responsibility

ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน เพราะคุณจะต้องควบคุมการทำงานของตนเองให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อที่จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรและไม่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับเพื่อนร่วมงาน

ทักษะ Hard Skills ที่ควรมี

1. Foreign Languages

ในปัจจุบันการสื่อสารได้หลากหลายภาษา ยังเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้กับหลากหลายองค์กร ถึงแม้ว่าทักษะนี้จะเป็นทักษะที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ดี แต่แน่นอนว่าหุ่นยนต์ไม่มีอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งก็จะแตกต่างจากมนุษย์ที่สามารถสื่อสารได้ดีกว่า ทั้งท่าทาง สีหน้าและอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง โดยภาษาที่แต่ละองค์กรต้องการในปัจจุบันที่เป็นภาษาใหญ่ ๆ เลย ก็คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งภาษาที่กำลังมาแรงมาก ๆ นั่นก็คือ ภาษาอาหรับ

2. Social Media Marketing

การตลาดออนไลน์ ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหากใครที่มีทักษะนี้ติดตัวอยู่ ก็จะทำให้หลาย ๆ องค์กรเลือกคุณเข้าทำงาน ด้วยความที่โซเชียลมีเดียนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การที่จะสามารถเสพสื่อสิ่งบันเทิงได้เพียงอย่างเดียว ในเมื่อมันสามารถที่จะสร้างเงินและสร้างโอกาสรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงได้เป็นอย่างดี ทำให้ทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์นี้มีค่าเป็นอย่างมาก

3. Computer Software and Application Knowledge

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ หากใครที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานกับทางองค์กรได้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นทักษะที่มีความเฉพาะทางและมีความยากอยู่พอสมควร ซึ่งการที่จะเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย รวมไปถึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานที่แต่ละองค์กรใช้งาน

4. Data Analysis และ Analytical Reasoning

การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้การทำงานในครั้งต่อ ๆ ไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการแนะนำเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

5. Design

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การออกแบบนั้น มักจะอยู่ในทุกช่วงของการทำงาน ทั้งการออกแบบกราฟฟิกก็ดี หรือแม้กระทั่งการออกแบบผ่านเนื้อหางานในรูปแบบของตัวอักษรที่คุณจะต้องจัดแต่งหน้านั้น ๆ ให้สามารถอ่านได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะงานกราฟฟิกนั้น หากใครที่มีความสามารถในงานด้านนี้ก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อเรามี Soft Skills แล้วก็จะต้องมาคู่กับ Hard Skills เสมอ เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณได้พบกับความจริงของสังคมที่คุณได้อาศัยอยู่ รวมไปถึงสังคมในวัยทำงานว่าเป็นอย่างไร ทั้งสองสิ่งนี้จึงถือว่ามีความจำเป็นเลยทีเดียวกับการที่คุณจะต้องใช้ชีวิตในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการพัฒนาตนเองด้วย Soft Skills และ Hard Skills จึงเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อนำไปสู่การทำงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

คอร์สออนไลน์

รีวิว 10 คอร์สเรียน จาก MUx ยอดนิยม ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : ลิก

Facebook
Twitter
Email

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024