ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Faculty of Physical Therapy

กภ.
วิยะดา
ศักดิ์ศรี
กภ. วิยะดา ศักดิ์ศรี เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 จากคณะกายภาพบ...
รศ. กภ.
กันยา
ปาละวิวัธน์
รองศาสตราจารย์ กภ.กันยา ปาละวิวัธน์ บัณฑิตกายภาพบำบัดมหิด...
รศ. กภ.
กานดา
ใจภักดี
รองศาสตราจารย์.กภ.กานดา ใจภักดี ในฐานะบัณฑิตกายภาพบำบัดรุ...
ศ.ดร.กภ.
ประวิตร
เจนวรรธนะกุล
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้รับทุนรัฐบาลไทย...
Loading