ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รศ. กภ. 
กันยา 
ปาละวิวัธน์ 
ผู้สร้างต้นแบบคลินิกกายภาพบำบัดคุณภาพคู่คุณธรรม

รองศาสตราจารย์ กภ.กันยา ปาละวิวัธน์ บัณฑิตกายภาพบำบัดมหิดลรุ่นที่ 7 มีผลงานตีพิมพ์ แต่งตำราด้านประสาทสรีรวิทยา สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย เป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับอุปกรณ์กายภาพบำบัด ผลงานสำคัญคือ เป็นผู้สร้างงานกายภาพบำบัดในประเทศไทยด้วยอุดมการณ์ คุณภาพ คู่คุณธรรมเพื่อประชาชน อาจารย์มุ่งมั่นดูแลผู้ป่วย พิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงผลสำเร็จของการรักษาทางกายภาพบำบัด ร่วมก่อตั้งคลินิกกายภาพบำบัดของคณะฯ และพัฒนางานกายภาพบำบัดภาคเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นต้นแบบของการก่อตั้งคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน พัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีอิสระทางความคิด ปลูกฝังให้ยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา และแนวทางของศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมเพื่อประชาชน ปัจจุบันกันยาคลินิกกายภาพบำบัดมีอายุมากกว่า 40 ปี มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ขยายสาขาและสร้างงานให้นักกายภาพบำบัดจำนวนถึง 10 สาขา มีนักกายภาพบำบัดร่วมอุดมการณ์มากกว่า 150 คน

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

ยาใจคนเจ็บ 40 ปีของ ‘กันยาคลินิก’ ธุรกิจกายภาพบำบัดที่ใช้การตลาดแบบบอกต่อ โดยมีเป้าหมายรักษาคนไข้ให้หายขาดและสามาถดูแลตัวเองต่อไปได้ Click

Published on: 31/05/2023 04:13 pm
01pt010666

MU Quick Fact

Class of: 1977
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Physical Therapy
Degree: Master of Science (Physiology)
Facebook
Twitter
LinkedIn