ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

แนะนำ 4 คลังความรู้ จาก หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรู้ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวกันอยู่แล้ว แต่การที่จะพัฒนาความรู้นั้นให้มากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้และขวนขวายในการหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นผลดีต่อตนเองในการทำงาน การศึกษา และการใช้ชีวิตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหาความรู้อย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดทำคลังความรู้ จาก หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเสริมทางด้านการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น

คลังความรู้ จาก หอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาจากสถาบันได้อย่างแท้จริง เพราะการเรียนไม่จำเป็นต้องศึกษาแค่ภายในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถศึกษาจากนอกห้องเรียนได้อีก โดยเฉพาะจากหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีคลังความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ดังนี้

4 ข้อ ที่มีในหอสมุดมหิดล

1. E-Resource

แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการนำเอาข้อมูลข่าวสารและคลังความรู้ต่าง ๆ มาให้คุณได้เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของสื่อและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Book , E-Newspaper , และ Mahidol Library OER เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผ่านการใช้งาน E-Resources อีกด้วย

2. บริการห้องสมุด

บริการห้องสมุด เป็นบริการที่นักศึกษาสามารถใช้บริการต่าง ๆ จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้อย่างหลากหลายบริการ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด (Mahidol Book Delivery) , การสมัครสมาชิก , ระบบจองห้องศึกษารายกลุ่ม , และการแนะนำหนังสือ เป็นต้น ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสืบค้นข้อมูลและเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้อีกขั้น

3. Research Support

คลังความรู้ Research Support เป็นการแนะนำแนวทางการทำวิจัยและการค้นคว้าต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดย เช่น How to Check Journal Quality (การประเมินคุณภาพวารสาร) , Citations Style (การเขียนรายการอ้างอิง / บรรณานุกรม) , Publishing Sharing Policy (แหล่งข้อมูลสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงาน) , และ Journal Suggesters (เครื่องมือเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์) เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การทำวิจัยของนักศึกษามีความง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกการทำวิจัยหรือรายงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว

4. คลังความรู้อื่น ๆ

คลังความรู้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น จะเป็นการเพิ่มความรู้และความสามารถให้แก่นักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งได้นำเอาสิ่งที่มีความสำคัญมารวบรวมไว้อย่างมากมาย เช่น คลังข้อมูลจดหมายเหตุ , ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ , และแหล่งรวมวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาชมตัวอย่างของวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใช้ในการเขียนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม : https://www.li.mahidol.ac.th/

นอกจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในรุ่นปัจจุบันจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้หอสมุดอย่างหลากหลายแล้ว สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยสามารถยืนยันตัวตนผ่าน We Mahidol Application เพื่อรับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 1,000 บาท สำหรับสมัครสมาชิกรายปีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.li.mahidol.ac.th/member/

การมีความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้กับชีวิตในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่หากได้รับความรู้ที่มาก ก็จะยิ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนให้นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้บริการคลังความรู้ของหอสมุด เพื่อสร้างเสริมทักษะและสามารถพัฒนาความรู้ของคุณให้มากยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?