ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา

✅ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา

✅ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

➡️เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล

➡️มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน

➡️มีความขาดแคลนทุนทรัพย์

➡️เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
โดยรับใบสมัครได้ที่งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://bit.ly/MUAAScholarship
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2565
รับและส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

⛔⛔ย้ำๆๆ ส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น
หากนำส่งสมาคมฯจะไม่รับพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2 ☎️ โทร. 0-2108-5330 ถึง 1

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

ศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ประเทศไทยให้เป็นนักขับเคลื่อนการกินยั่งยืนเข้าร่วมการถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA