ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ประเภททุนการศึกษา

✅ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา

✅ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

➡️เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล

➡️มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน

➡️มีความขาดแคลนทุนทรัพย์

➡️เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
โดยรับใบสมัครได้ที่งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://bit.ly/MUAAScholarship
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2565
รับและส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

⛔⛔ย้ำๆๆ ส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น
หากนำส่งสมาคมฯจะไม่รับพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2 ☎️ โทร. 0-2108-5330 ถึง 1

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์