ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ผู้บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series ep.12 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางสายอาชีพการรับช่วงต่อกิจการโรงแรมที่มีหัวใจหลักคือเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเรื่องราวความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณผกามาศ ทองคำ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถติดตามชม Mahidol Alumni Talk The Series ได้ที่

Facebook Page: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
YouTube Channel: MAHIDOL STUDENT AFFAIRS
web: op.mahidol.ac.th/sa

Facebook Page: ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
YouTube Channel: Mahidol University Alumni Relations
web: https://alumni.mahidol.ac.th

Facebook Page: Mahidol University Careers Service
web: careers.mahidol.ac.th

#WeMahidol #Mahidolalumnitalk #MahidolAlumni #ทีมมหิดล #ศิษย์เก่ามหิดล

Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี