ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Mahidol University Alumni Recognition “NOMINATIONS ARE NOW OPEN”

“เราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่าของเราผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย แต่ครั้งนี้เราอยากได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากศิษย์เก่าของเราเอง”
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตนเอง หรือเรื่องราวของศิษย์เก่าที่คุณประทับใจให้เราฟัง
หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 (สำหรับส่วนงาน) แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 (สำหรับศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป) แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
Nomination Form-Mahidol University Alumni Recognition (EN)
สามารถเสนอชื่อมายัง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
สามารถเลือกส่งผ่านช่องทาง ตามที่ต้องการ ดังนี้
1. Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th
2. ไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. บันทึกข้อมูลผ่าน Google Form คลิก
Facebook
Twitter
Email

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดจอง Mask สมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล