ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น“เภสัชกรแห่งชาติ” โดยสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรม กำหนดจัดงานร่วมแสดงความปีติยินดีกับเภสัชกรแห่งชาติ ในงาน “เภสัชกรแห่งชาติ 30 ปี 30 ท่าน 30 เรื่องราวร้อยเรียงวิชาชีพ…เภสัชกรรม” วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ขอบคุณข่าวจาก https://www.facebook.com/mahidol


Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี