ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 111 (MT รุ่นที่ 47) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพ ประจำปี 2567 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยสมาคมฯ มีกำหนดจัดพิธีประทานรางวัลในวันที่ 12 มิ.ย. 2567 ในงานการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 46 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ และ ไอคอน ซีเนคอนิค ไอคอนสยาม

ขอบคุณข่าวจาก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ https://www.amtt.org/content/view/580
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.facebook.com/MedTechMU

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์