ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Digital Transcript is out now
Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษารูปแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา อันมีประโยชน์ สําหรับการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้

✨ศิษย์เก่า ขอ Transcript ผ่าน One Stop Service https://forms.gle/NWi1XAmLZUW1G4wD7
รับฟรี Digital Transcript

🎓ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี รับ Digital Transcript ฟรีทันที

📌 สามารถรับ Digital Transcript ผ่านทางเว็บไซต์ https://muesc.mahidol.ac.th/

**สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ลงมา จะไม่สามารถรับ Digital Transcript ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 Email: onestopservice@mahidol.edu
📞 โทร. 02-849-4561-7

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”