ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Digital Transcript is out now
Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษารูปแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา อันมีประโยชน์ สําหรับการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้

✨ศิษย์เก่า ขอ Transcript ผ่าน One Stop Service https://forms.gle/NWi1XAmLZUW1G4wD7
รับฟรี Digital Transcript

🎓ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี รับ Digital Transcript ฟรีทันที

📌 สามารถรับ Digital Transcript ผ่านทางเว็บไซต์ https://muesc.mahidol.ac.th/

**สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ลงมา จะไม่สามารถรับ Digital Transcript ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 Email: onestopservice@mahidol.edu
📞 โทร. 02-849-4561-7

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series