ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Digital Transcript is out now
Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษารูปแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา อันมีประโยชน์ สําหรับการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้

✨ศิษย์เก่า ขอ Transcript ผ่าน One Stop Service https://forms.gle/NWi1XAmLZUW1G4wD7
รับฟรี Digital Transcript

🎓ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี รับ Digital Transcript ฟรีทันที

📌 สามารถรับ Digital Transcript ผ่านทางเว็บไซต์ https://muesc.mahidol.ac.th/

**สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ลงมา จะไม่สามารถรับ Digital Transcript ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 Email: onestopservice@mahidol.edu
📞 โทร. 02-849-4561-7

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564