ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เชิญชวน “ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์” ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวน “ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์” ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ #พลิกโฉม และ #พัฒนา#อย่างยั่งยืน โดยร่วมให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นทาง 👉🏻https://forms.gle/Nv4mfYB9rqJKhAMP9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านเพจคณะพยาบาลศาสตร์โดยคลิกที่นี่

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566