ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

เชิญชวน “ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์” ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวน “ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์” ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ #พลิกโฉม และ #พัฒนา#อย่างยั่งยืน โดยร่วมให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็นทาง 👉🏻https://forms.gle/Nv4mfYB9rqJKhAMP9

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ผ่านเพจคณะพยาบาลศาสตร์โดยคลิกที่นี่

Facebook
Twitter
Email

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”