ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2565 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1_SUexgX3KD1… 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2441-5146, 097-192-9915 , 080-557-2847
โทร/แฟกซ์ 0-2800-2447 หรือ Line ID : @776ghmsr

ขอบคุณข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดจอง Mask สมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล