ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2565 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1_SUexgX3KD1… 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2441-5146, 097-192-9915 , 080-557-2847
โทร/แฟกซ์ 0-2800-2447 หรือ Line ID : @776ghmsr

ขอบคุณข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”