ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2565 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1_SUexgX3KD1… 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2441-5146, 097-192-9915 , 080-557-2847
โทร/แฟกซ์ 0-2800-2447 หรือ Line ID : @776ghmsr

ขอบคุณข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์