ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
พบเอก 
พรพงเมตตา 
นักข่าวคลื่นลูกใหม่ผู้เป็นกระบอกเสียงให้สังคม

คุณพบเอกเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลมาตลอดตั้งแต่เมื่อสมัยเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ สังคม และวิชาชีพ หลังจบการศึกษาเขาตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวหนุ่มผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน มุ่งมั่นที่จะบรรเทาทุกข์และผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมไทย ผ่านช่องทีวีดิจิตอลระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้สนใจข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย นำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ด้านการสื่อสาร วาทศิลป์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่ได้บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปประยุกต์ใช้ต่องานสื่อสารมวลชนและการศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาปัจจุบันและสังคมไทย โดยคุณพบเอกยังคงเดินหน้าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะการสร้างสรรค์ผลงานและทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง ครั้งที่ 19 สาขา บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2562 และโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปีจากสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและภาคีเครือข่าย ในปี พ.ศ. 2563

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 09/05/2024 11:06 am
0Q1A9611--2.3

MU Quick Fact

Class of: 2013
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Mahidol University International College
Degree: Bachelor of Business Administration (International Business)
Facebook
Twitter
LinkedIn