ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

พล.ต.อ.นพ. 
จงเจตน์ 
อาวเจนพงษ์ 
คุณหมอผู้สร้างฝันในครอบครัวผู้มีบุตรยากให้เป็นจริง

พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ชายที่เป็นหมันให้มีบุตรโดยเทคโนโลยีเทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) และประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเทคนิคกิ๊ฟท์ (GIFT) เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซ็นคาเบรียล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์และ เป็นผู้ก่อตั้ง และเจ้าของโรงพยาบาลเจตนิน เพื่อรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรแห่งเดียวในไทยที่เปิดบริการมายาวนานกว่า 27 ปี

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้รางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี 2562 Click

Published on: 20/09/2022 01:47 pm
Pol.Gen_.Dr_.Jongjate-

MU Quick Fact

Class of: 1979
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn