ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

The 5th PTMU Quality Day 2022 วันคล้ายวันสถาปนาคณะ

June 24, 2022

N/A
June 24, 2022

N/A
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด

ONSITE

ONLINE

โปรแกรม Zoom Meeting

สอบถามเพิ่มเติม

June 24, 2022

N/A

N/A
The 5th PTMU Quality Day 2022 วันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน *”The 5th PTMU Quality Day 2022 เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี*
วันคล้ายวันสถาปนาคณะ
กายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) ประจำปี 2565″

**ศิษย์เก่าฯสามารถเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษได้นะคะ **

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
(Meeting ID: 850 7428 1798 Passcode: mupt2022)

QR Code ลงทะเบียน
https://forms.gle/9WJ8BWXhaCrf6Ezg9

QR Code รับบริจาค
https://forms.gle/oJSqB4egeAsoUxAaA

ติดตามข่าวและกิจกรรมจากสมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลได้โดยคลิกที่นี่

Facebook
Twitter
Email
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
March 29, 2023
Onsite: ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งอาคารจอดรถ) รูปแบบ Hybrid
Online: http://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
เรื่อง “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine)”

MUIC Alumni Reunion Season 2 is open to all ISDP and MUIC Alumni
March 25, 2023
Onsite: Bliston Suwan Park View

𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧2 is open to 𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐒𝐃𝐏 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐔𝐈𝐂 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 ‼️🥰
📆 March 25, 2023

This is your chance to reconnect with your MUIC family, relive special memories, and renew your lifelong connection to this exclusive event. 🫶

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒏𝒐𝒘 👉 https://forms.gle/4AAh54MX5o7g4YXa6

If you are celebrating the beautiful friendship we would love to celebrate with you!💜

📱 CHECK ALUMNI STATUS ➡️ https://icapp.muic.mahidol.ac.th/sea.../search_member.php...

𝙉𝙤𝙩𝙚: 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬𝘴 𝘰𝘯𝘭𝘺! 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘣𝘰𝘰𝘻𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘯𝘺 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦.
#isdpandmuicalumni #muicalumni #alumnireunionseason2 #alumninetwork