ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

5 คอร์สออนไลน์ พัฒนา Soft Skill จาก Linkedin Learning

การศึกษา ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเรียนภายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชีวิตมากยิ่งขึ้น ทำให้โอกาสทางด้านการศึกษาก็มีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างการเรียนออนไลน์ที่จะทำให้คุณมีความรู้ที่แตกแขนงและรอบรู้ในหลากหลายสาขาวิชามากยิ่งขึ้นไปในตัว และวันนี้เราก็มี 5 คอร์สออนไลน์ ที่จะช่วยเสริมทักษะการเข้าสังคมหรือ Soft Skill มาแนะให้คุณได้ไปลองศึกษากันดู จะมีคอร์สออนไลน์ใดที่น่าสนใจกันบ้าง มาดูกันได้เลย

5 คอร์สออนไลน์ เสริม Soft Skill ทักษะทางสังคม

Soft Skill คือ ทักษะในการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือการทำงาน ต่างก็จะต้องมีทักษะนี้ติดตัวเอาไว้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญนั่นเอง และวันนี้เราก็มี 5 คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี ที่จะช่วยเสริม Soft Skill ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาฝากกัน

1. Banish Your Inner Critic to Unleash Creativity

Banish Your Inner Critic to Unleash Creativity คอร์สออนไลน์ที่จะพาคุณมารู้จักการขจัดการวิจารณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถแสดงสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนกับ Denise Jacobs ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับตัวตนของคุณให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการไขข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองให้มีประสิทธิภาพ

2. Persuading Others

Persuading Others คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่น ซึ่งในการทำงานนั้น การประชุมหรือการปรึกษาหารือกันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้งานดำเนินไปได้อย่างมีแบบแผนตรงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และแน่นอนว่าการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เกิดความเชื่อถือและเกิดการยอมรับนั้นก็เป็นรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งในคอร์สนี้ Dorie Clark ก็จะมาเป็นผู้ช่วยของคุณในการเสริมทักษะเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น

3. Develop Your Emotional Intelligence

Develop Your Emotional Intelligence ที่จะมาสอนเกี่ยวกับการความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากการที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ที่ทำให้การควบคุมทั้งอารมณ์และความคิดต่าง ๆ  มีความเปลี่ยนแปลงไป และในคอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะประคองทั้งอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ของคุณให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

4. Managing Stress for Positive Change

Managing Stress for Positive Change คอร์สออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเปลี่ยนความเครียดที่เกิดขึ้นให้เป็นความคิดทางเชิงบวกได้อีกด้วย ซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งทักษะในการทำงานร่วมกับองค์กรที่พึงมี

5. Social Success at Work

Social Success at Work คอร์สออนไลน์ที่สอนโดย Todd Dewett ที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานนั้น จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะทำให้อนาคตในการทำงานของคุณมีความราบรื่นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

หากใครที่สนใจอยากหาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเพื่อพัฒนา Soft Skill ที่ควรมีอยู่ในตัว ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้เพียงในสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดและนำไปใช้ในด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าไปตามคอร์สออนไลน์เหล่านี้กันได้เลย

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?