ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ทำความรู้จัก Mahidol University Alumni Recognition ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล

Alumni Recognition

ความหวังสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหิดล คือการส่งให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากที่สุด จึงได้เกิดเป็น Mahidol University Alumni Recognition ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ได้เห็นความสำคัญของการศึกษามากยิ่งขึ้น และวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Mahidol University Alumni Recognition ว่าคืออะไร และจะมีศิษย์เก่าคนใดบ้างที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ก็มาดูกันได้เลย

Mahidol University Alumni Recognition คืออะไร บอกเล่าความสำเร็จที่ภาคภูมิใจจากศิษย์เก่ามหิดล

Mahidol University Alumni Recognition คือ การบอกเล่าความสำเร็จของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2570 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning และ กลยุทธ์ที่ 9 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความคาดหวังของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีแนวคิดในการทำประโยชน์แก่สังคม

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ Mahidol University Alumni Recognition ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบความสำเร็จและสรรสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาที่จะสามารถนำพาไปสู่การสร้างคุณประโยชน์เช่นเดียวกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยศิษย์เก่ามหิดลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับให้เป็น Mahidol University Alumni Recognition มีอยู่หลายท่าน และวันนี้เราก็มีมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันถึง 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่

1. คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์

คุณอเล็กซานเดอร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จากความสามารถในการเป็นครูสอนดำน้ำที่ได้รับการรับรองจากองค์กร PADI และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการจัดค่ายสำหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ป่าและทะเล ผ่านประสบการณ์ตรงในห้องเรียนธรรมชาติจริงๆ เพราะการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณอเล็กซานเดอร์ได้รับตำเเหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีแห่งชาติในประเทศไทยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2563

2. แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์

ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที ด้วยการรักษาแบบ Home Isolation ติดตามอาการโดยทีมแพทย์อาสา ทีมพยาบาล ทีมเภสัชกร ผ่านโทรศัพท์ (tele-med) โดยทางโครงการไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ พญ.ลลนายังเป็นนักแสดง และเป็นนางสาวไทย ปี 2549 ที่กล้าเป็นตัวเอง และมองข้ามข้อจำกัดเรื่องเพศ

3. คุณกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการบริหาร ประธานบริหารฝ่ายการตลาด และกรรมการกว่า 15 โรงพยาบาลในเครือบริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) คุณกันตพรเริ่มการทำงานด้านการตลาดของโรงพยาบาลเมื่ออายุ 28 ปี ผลงานสร้างชื่อในระดับบชาติและนานาชาติ คือ การริเริ่มโครงการ The Best Job in Thailand เมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อสร้าง Brand Awareness ให้กับโรงพยาบาลเปิดใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ข้ามข้อจำกัดในการทำโฆษณาสถานพยาบาลแบบเดิม ๆ  โครงการนี้มีผู้สนใจเข้าทำงานตำแหน่งนี้มากกว่า 10,000 คน โดยโครงการกำหนดให้ผู้สมัครงานส่งคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่ออธิบายความเหมาะสมในการรับตำแหน่งผู้สำรวจความสุขของคนไข้  ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน 1 ล้านบาทต่อเดือนเป็นเวลา 6 เดือน

4. คุณเอกชัย เจียรกุล

คนไทยและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีตาร์คลาสสิก‘GFA Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition 2014’ รางวัลทรงเกียรติอันถือเป็นที่สุดของการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ปัจจุบัน เอกชัย ยังคงเดินทางแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นผู้บริหาร ก่อตั้งแบรนด์กีตาร์ “Fonzo” แบรนด์ที่ผลิตกีตาร์คลาสสิกและกีตาร์โปร่ง ซึ่งเป็นแบรนด์กีตาร์ ที่สร้างสถิติสามารถสร้างยอดขายกีตาร์ได้หลายพันตัว ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนพร้อมในอนาคตมีแผนกำลังจะสร้างโรงงานผลิตกีตาร์และเครื่องดนตรีของตัวเอง เผื่อเตรียมขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย

5. คุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข

คุณผ่องพิสุทธิ์ หรือ “คะน้า” จากการที่ได้มี โอกาสเรียน Social Science จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มเผยแพร่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok โดยใช้ชื่อว่า “ฝรั่งอั่งม้อ” (Farang Angmor) เพื่อให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย ให้กำลังใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีผู้ติดตามมากกว่า 800,000 คนในทุกแพลตฟอร์ม

และวันนี้ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตนเอง หรือเรื่องราวของศิษย์เก่าที่คุณประทับใจให้เราฟัง โดยสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mahidol University Alumni Recognition หรือ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?