ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

รู้จัก “Lifelong Learning” เรียนรู้ฟรีตลอดชีวิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

Lifelong Learning

Lifelong Learning” ที่แปลตรงตัวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคำนี้นั้นมีความหมายต่อทุก ๆ คน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังศึกษาอยู่ หรืออยู่ในวัยทำงานแล้วก็ตามที และมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่าไม่ควรจะอยู่แค่ภายในกรอบแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะนักศึกษาสามารถที่จะขวนขวายและหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่มีสิ้นสุดได้อยู่เสมอ จึงได้จัดทำนโยบาย Lifelong Learning ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา มีประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต

Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสที่ดีในอนาคต

นโยบาย Lifelong Learning หรือ นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการศึกษาและค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับมาตรฐาน และโครงการทางด้านการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย อย่างโครงการ MUx (Mahidol University Extension) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยโครงการ MUx จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ พร้อมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านทักษะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มาพร้อมคอร์สออนไลน์ที่สามารถศึกษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น

  • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางสุขภาพ (Digital Technology and Health Informatics) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กายและจิตเพื่อสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยคอร์สเหล่านี้จะเป็นคอร์สที่กำลังเปิดให้เข้าร่วมในช่วง เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือน ธันวาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง MUx

นอกจากนี้ Lifelong Learning จากมหาวิทยาลัยมหิดลยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านทาง E-Learning เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาได้สูงสุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียนได้อีกระดับ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้พัฒนารูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถบริหารการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Lifelong Learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย

1. MUx

MUx (Mahidol University Extension) แหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษานอกห้องเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น มาพร้อมบทเรียนที่ช่วยเสริมทักษะในการทำงานในอนาคต

2. วิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า

วิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า เป็นโครงการแนะนำอาชีพของศิษย์เก่าจากรั้วมหิดลที่เมื่อเรียนจบไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างตรงสายการเรียน และมีหลากหลายอาชีพที่มีความน่าสนใจ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถประกอบอาชีพที่ตนตั้งใจไว้ได้สำเร็จ

3. MU x Linkedin Learning

MU x Linkedin Learning เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Linkedin Learning แพลตฟอร์มด้านอาชีพและธุรกิจที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างมากมาย มาพร้อมกับหลักสูตรที่น่าสนใจกว่า 16,700 หลักสูตร ที่สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนและการทำงาน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของตนเองได้อีกด้วย

4. Mahidol Channel Academy

Mahidol Channel Academy โครงการที่จัดทำขึั้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและศิษย์้ก่าสามารถพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเองได้ ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์หลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ , ภาษาและการสื่อสาร , เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจใหม่ , รวมไปถึงยังมีบทเรียนสำหรับการพัฒนา Upskill และ Soft Skill ที่มาพร้อมกับเนื้อห่และสาระที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

โครงการ Lifelong Learning นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการศึกษานอกห้องเรียน และสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เพื่อให้สามารถก้าวเท่าทันโลกและพัฒนาทั้งความสามารถและศักยภาพของตนให้ดีพร้อม สู่ชีวิตที่ดีในอนาคต

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?