ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณศุภลักษณ์ อัมพุช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์)

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณศุภลักษณ์ อัมพุช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Hall of Frame จาก World Retail Congress (สถาบันด้านการค้าปลีกระดับโลก) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ในฐานะผู้ประกอบการที่ก่อตั้งและนำบริษัทให้มีผลงานด้านการค้าปลีกที่โดดเด่นจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ World Retail Congress ได้ที่นี่ https://www.worldretailcongress.com/world-retail-hall-fame

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์