ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ธนภูมิ 
เจริญศิริ 
ผู้นำเทคโนโลยีด้าน InsurTech

ผู้นำเทคโนโลยีด้าน InsurTech, Software as a Service Solution (AgentMate, OCR, e-KYC, Digital face to face)

คุณธนภูมิเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แอพแมน จำกัด ในการระดมทุนรอบ Series A ที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน 5 สถาบัน ได้รับเงินลงทุนกว่า 139 ล้านบาท ซึ่งแอพแมน เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีด้านประกัน และเป็นที่ 1 ด้าน Insurtech provider ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โดยคุณธนภูมิ ถือเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทแอพแมน ในการช่วยให้ลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของประเทศ สามารถแก้ปัญหากระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ยุ่งยากในรูปแบบเดิมๆ ให้กลายมาเป็นการทำงานผ่านระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ ลดภาระงานของพนักงาน ลดการใช้เอกสารกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในภาพรวม

นอกจากนี้คุณธนภูมิ ยังเป็นผู้ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างบริการโซลูชั่นต่างๆ อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่รองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบมีความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (E-KYC) และอื่นๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ และการทำงานของพนักงานในองค์กรยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 28/12/2022 03:20 pm
682x1024

MU Quick Fact

Class of: 2007
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Information and Communication Technology
Degree: Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn