ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
รภัสษร 
ฮุนพงษ์สิมานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการกากอุตสาหกรรม

คุณรภัสษร เป็นศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาจึงได้เลือกประกอบอาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด ให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูง สามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม, ขนส่งกากอุตสาหกรรม, Confined Space, Monitoring Well, ตรวจวัดค่าต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint การจัดทำระบบ iso9001, iso14001 ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญของปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่เป็นมาตรฐาน จึงได้ทำโปรเจคกับกรมส่งเสริมเศรษฐกิจแบบดิจิตัล (DEPA) เรื่องการตรวจติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม นำมาสู่การจัดตั้งบริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการจัดการรถขนส่งกากอุตสาหกรรมและวัตถุดิบระหว่างโรงงาน โดยต้นทางและปลายทางสามารถตรวจติดตามรถขนส่ง มีการลงของเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีการแจ้งเตือนทุกสถานการณ์ทำงาน รวมถึงการร่วมมือกับ Smart City ที่จังหวัดระยองเพื่อทำ Flagship Project ให้ทุกจังหวัดที่มีการขนส่งกากอุตสาหกรรมเข้าระบบเพื่อการติดตามการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้ประสบการณ์ในการทำงานการจัดการกากอุตสาหกรรมของคุณรภัสษร ได้รับการยอมรับเป็นเวลามากกว่า 12 ปี นอกจากการนี้คุณรภัสษร ยังเป็นศิษย์เก่าที่กลับมาเป็นที่ปรึกษาแนะนำประสบการณ์ต่าง ๆ จากการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลักการตลาดให้กับนักศึกษาปัจจุบันอีกด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 24/04/2024 03:12 pm
14.ภัสษร

MU Quick Fact

Class of: 2006
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Environment and Resource Studies
Degree: Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
Facebook
Twitter
LinkedIn