ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
กิติพันธุ์ 
นุตยกุล 
ผู้โดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและสื่อสารมวลชน

คุณกิติพันธุ์ได้นำความรู้ที่ได้รับจากสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาประยุกต์และต่อยอดในการออกแบบและผลิตวัสดุรับแรงกระทำและการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอาคาร สะพาน และทางยกระดับสำหรับทางรถยนต์และรถไฟสำหรับโครงการในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น Structural Bearing, Structural Expansion Joints, Lock-Up Device, Anti-Vibration Materials ระบบตรวจสอบสภาพและพฤติกรรมของโครงสร้าง รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาด้านมลภาวะ เช่น Crash Cushion System, ระบบกำแพงกันเสียง เป็นต้น นอกจากผลงานในเรื่องที่กล่าวมา คุณกิติพันธุ์ยังมีผลงานด้านสื่อสารมวลชนผ่านการเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และช่องอื่น ๆ ผ่านรายการหลากหลายรูปแบบ เช่น รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สีสันบันเทิง เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เรื่องเด่นเย็นนี้ ครอบครัวข่าวเช้า Did you know? คุณรู้หรือไม่ ข่าวชาวบ้าน เป็นต้น ด้วยความสามารถทั้งด้านวิศวกรรมและสื่อสารมวลชนทำให้คุณกิติพันธุ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตั้งระบบการควบคุม ตรวจสอบ และฐานข้อมูลสภาพการจราจร รวมถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวจราจรทางโทรทัศน์คนแรกของประเทศไทย และทำงานเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมผ่านการเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) อีกด้วย

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 30/05/2024 01:19 pm
eg-31-5-67

MU Quick Fact

Class of: 1996
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn