ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

พญ. 
สมิตดา 
สังขะโพธิ์ 
หมอนักวิ่งที่ดูแลตูนบอดี้สแลมตลอดระยะทางเบตงแม่สาย

แพทย์หญิงสมิตดาเป็นทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลตูน Bodyslam ในโครงการก้าวเบตงแม่สายเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยการวิ่ง 2,115 กม. เป็นเวลา 55 วัน โดยวิ่งเฉลี่ยวันละ 55 กม. โดยให้การดูแลด้านพื้นฐานและฉุกเฉินในกรณีมีภาวะเสี่ยงต่อการกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) และภาวะอันตรายจากความร้อน (heatstroke) รวมถึงแผนการทำกายภาพบำบัดทั้งหมดตลอดเส้นทาง นอกเหนือจากนี้แพทย์หญิงสมิตดาได้ทำสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายและเทคนิคต่างๆในการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook : May Clinic คลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์, Instagram : may_samitada และ  Youtube : May Clinic Channel ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ รวมกันมากกว่าหนึ่งแสนคน

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 11/10/2023 09:23 am
S__16367723 (1)

MU Quick Fact

Class of: 2002
Field: Health Science
Faculty / Institute / College: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Degree: Doctor of Medicine
Facebook
Twitter
LinkedIn