ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
โชคนิธิ 
คงชุ่ม 
นักกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

“จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”

โชคนิธิ คงชุ่ม ได้ร่วมกับเพื่อนในการก่อตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยคิดว่าใบไม้เป็นคำที่เรียบง่าย สื่อสารกับคนได้ทุกเพศทุกวัย สื่อได้ถึงสีเขียว ต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ใช้ “กลุ่มใบไม้” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม การทำงานเพื่อให้ได้เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้สังคมมากขึ้น กระบวนการในการทำงานถูกนำกลับมาคิด ปรับปรุง พัฒนา กลุ่มใบไม้จึงเสมือนเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมาชิกช่วยกันสร้างขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ในการให้เพื่อสังคม และจะเป็นอย่างนี้สืบไป จนกระทั่งกลุ่มใบไม้ได้รับรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว ปี 2560 (ในนามเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานอุทิศตนด้านสิ่งแวดล้อม คนหรือกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อประคับประคอง รักษาพื้นที่สีเขียวของโลกใบนี้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ในที่สุด

รางวัล คนค้นฅน อวอร์ด สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว ปี 2560 (ในนามเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่)

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

นักเพาะพันธุ์กล้าไม้ที่เรียกว่า เยาวชน กับการสร้างพื้นที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของ ‘โชคนิธิ คงชุ่ม’ หรือ เก่ง กลุ่มใบไม้ Click

“ต้นกล้าเก่ง” โชคนิธิ คงชุ่ม สร้างเครือข่ายเยาวชนท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม Click

Published on: 20/09/2022 12:04 pm
โชคนิธิ คงชุ่ม_resize

MU Quick Fact

Class of: 2011
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Mahidol University Kanchanaburi Campus
Degree: Bachelor of Science (Conservation Biology)
Facebook
Twitter
LinkedIn