ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
อเล็กซานเดอร์  
ไซมอน เรนเดลล์ 
“ทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย จาก UNEP”

คุณอเล็กซานเดอร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จากความสามารถในการเป็นครูสอนดำน้ำที่ได้รับการรับรองจากองค์กร PADI และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นศูนย์แห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในการจัดค่ายสำหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ป่าและทะเล ผ่านประสบการณ์ตรงในห้องเรียนธรรมชาติจริงๆ เพราะการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณอเล็กซานเดอร์ได้รับตำเเหน่งเป็นทูตสันถวไมตรีแห่งชาติในประเทศไทยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2563

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ PADI Open Water Scuba Instructor and Co-founder of the EEC – Thailand Click

⮕ Alex Rendell The 3rd Seiko Brand Friend of 2022 in sustainability-focused campaign  Click

UNEP ประกาศแต่งตั้ง ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ เป็นทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย Click

'อเล็กซ์ เรนเดลล์' หว่านเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์ ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ Click

Published on: 20/09/2022 10:10 am
257458016_10158694067463022_4112586781196789003_n

MU Quick Fact

Class of: 2020
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Faculty of Social Sciences and Humanities
Degree: Master of Arts (Environmental Social Sciences)
Facebook
Twitter
LinkedIn