ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

5 อาชีพมาแรง ในยุคปัจจุบัน 2024

อาชีพมาแรง

ปัจจุบันการแข่งขันนั้นมีความสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในสายงานและสายอาชีพเอง การทำงานที่มั่นคงและมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจน จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของคุณให้ดีขึ้นได้อีกเช่นเดียวกัน ในปี 2024 ที่หลาย ๆ สิ่งได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ ทำให้อาชีพต่าง ๆ ก็มีขึ้นมาอย่างหลากหลาย แต่อาชีพที่มาแรงและน่าสนใจ ที่จะเป็นใบเบิกทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นและตอบโจทย์กับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดต้องยกให้กับ 5 อาชีพ มาแรงที่วันนี้เราอยากมาแนะนำสิ่งดี ๆ ให้คุณได้ดูกัน จะมีอาชีพใดบ้าง มาดูกันได้เลย

5 อาชีพของคนเจนใหม่ น่ารู้จัก พร้อมรับสิ่งใหม่

อาชีพทุกอาชีพล้วนมีเกียรติ ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อทำให้งานเห่านั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลและทำออกมาได้ดีได้นั่นเอง แต่อาชีพที่คาดว่าจะสามารถทำเงินได้ดีและจะต้องมีทักษะในการทำงานที่ดีควบคู่กันกันไปด้วยในปี 2024 ต้องขอยกให้กับ 5 อาชีพเหล่านี้

1. DATA Analyst

DATA Analyst คือ ผู้วิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลของลูกค้าหรือองค์กรต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลหล่านั้นไปใช้ในด้านธุรกิจได้เกิดประโยชน์สูงสุด และทุกองค์กรจะขาดนักวิเคราะห์ข้อมูลไปไม่ได้ เพราะหากไม่มีตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าธุรกิจนั้นอาจจะอยู่กับที่ ซึ่งก็จะสามารถเติบโตได้ยาก แต่หากมี DATA Analyst ที่ดีและมีความสามารถ ก็จะช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ สามารถเป็นได้อย่างรราบรื่น รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่ยำ ผ่านการวิเคาะห์ข้อมูลของผู้มีความสามารถเฉกเช่นนักวิเคราะห์ข้อมูลนี่เอง

2. Content Creator

Content Creator คือ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาความบันเทิง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่ามากในปัจจุบัน เพราะการเกิดของเทรนด์หรือความแปลกใหม่ต่างๆ  มีอยู่มากมาย ทำให้ต้องมี Content Creator เหล่านี้ มาเป็นผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด มาพร้อมกับรูปแบบในการนำเสนอที่หลากหลาย ผ่านความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

3. SEO Specialist

SEO Specialist คือ ผู้ที่มีความรู้ในด้าน SEO (Search Engine Optimization) มีหน้าที่ปรับปรุงเว็บไซต์ และผลักดันให้เว็บไซต์นั้น ๆ ติดหน้าแรกบนผลการค้นหาผ่านช่องทาง Google ได้สำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะเว็บไซต์ที่ติดหน้าแรกและอยู่อันดับต้น ๆ ของ Google จะทำให้ผู้ที่ทำการค้นหาเกิดความไว้วางใจในกดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากกว่า ทำให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรหรือบริษัทได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

4. Project manager

Project manager คือ ผู้จัดการโครงการ จะมีหน้าที่ในการคิดวางแผน สร้างสรรค์ และดำเนินการการทำงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ โดยจะต้องมีความสามารถในการควบคุม Project เพื่อนำไปสู่การส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยทักษะ Hard Skill ผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

5. Psychologist

Psychologist (นักจิตวิทยา) คือ ผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้ถึงปัญหาและอารมณ์ของจิตใจมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด และสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมีแบบแผน ที่จะช่วยเพิ่มความสบายใจให้แก่ผู้ขอรับคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนมาจากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ ทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักจิตวิทยาไม่ได้อยู่แค่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ภายในองค์กรเองก็ต้องมีตำแหน่งนี้เช่นเดียวกัน เช่นการคัดเลือกผู้มาสมัครงาน ที่จำเป็นจะต้องพิจารณาในด้านต่าง ๆ ก็ต้องผ่านนักจิตวิทยาในองค์กร หรือ ผู้ที่สามารถแนะนำและแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา ก็เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา เช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่านักจิตวิทยาเป็นอาชีพที่แทรกแซงอยู่ทุกองค์กรและสามารถรับรู้และตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างชาญฉลาดนั่นเอง

ดังนั้นการศึกษาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นใบเบิกทางให้กับคุณสามารถเรียนรู้และรู้จักกับอาชีพใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความรู้ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอ เพราะการศึกษานอกห้องเรียนเองก็จะยิ่งเพิ่มประสบการณ์ในการศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัมหิดลจึงได้มีคอร์สออนไลน์ดี ๆ เอาไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยอีหนึ่งทางของนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตผ่านการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตได้สำเร็จ

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?