ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

4 คำศัพท์ ต้องรู้! เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ยุค Digital 2024

พัฒนาตนเอง

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้เปิดกว้างได้อย่างไม่จำกัดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กระแสและเทรนด์ต่าง ๆ  เข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน ทำให้เราต้องรู้จักศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น และวันรรี้เราได้นำเอา 4 คำศัพท์น่ารู้ ที่จะช่วยพัฒนาตนเองเข้าสู่ยุค Digital ได้อย่ามีคุณภาพในปี 2024 มาแนะนำให้คุณได้รู้จักกัน จะมีคำศัพท์ใดที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจกันบ้าง ก็มาดูกันได้เลย

4 คำศัพท์น่ารู้ พัฒนาตนเองสู่ยุคใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

ในทุกการทำงาน ล้วนแล้วแต่จำต้องมีคำศัพท์ที่ควรรับรู้เอาไว้ เพื่อให้เกิดความง่ายดายในการทำงานี่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่หากใครสามารถเรียนรู้ได้มาก ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในด้านการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกัน และคำศัพท์น่ารู้ที่เราจะนำมาแนะนำให้คุณได้ดูกันในวันนี้ มีดังนี้

AI

AI (Artificial Intelligence) คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมการทำงานได้อย่างชาญฉลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI นั้น ก็คือมันสามารภทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์เสียอีก อีกทั้งยังสามารถก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผน พร้อมทั้งประมวลผลได้ในขณะเดียวกัน เพียงแต่ในส่วนของประสาทสัมผัสยังจำเป็นต้องใช้ความสามารถขอมนุษย์อยู่

Machine Learning

Machine Learning คือ การทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการกำกับหรือเขียนโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม ผ่านชุดข้อมูลและชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างชาญฉลาด และทำให้ระบบสามารถคิดได้ด้วยตัวเองได้นั่นเอง

Algorithm

Algorithm (อัลกอริทึม) คือ กระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีระบบและแบบแผนที่ชัดเจน ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาที่สามารถต่อยอดไปถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด โดยสามารถสรุปและวางแผนการแก้ไขออกมาได้เป็นข้อ ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีระบบได้นั่นเอง และอัลกอริทึมนับว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันควรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จได้ดี

Big DATA

Big DATA คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทหรือองค์กร เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ นำไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลของบริษัท , ข้อมูลของลูกค้า , เอกสารต่าง ๆ , การทำรายการธุรกิจ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการตลาดที่มีแบบแผน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นั่นเอง

ในยุคดิจิทัลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การมีความรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มพูนความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสูงสุดได้เป็นอย่างดี และนอกจาก 4 คำศัพท์เหล่านี้ ก็ยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่พร้อมจะเกิดขึ้นมาใหม่ให้เราได้เรียนรู้กันอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างทันสมัยและส่งผลในทางที่ดีให้เกิดความสำเร็จได้ในอนาคต

Facebook
Twitter
Email

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024