ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
ศราวุธ 
สิริขจรเดชสกุล 
ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงหัวใจเพื่อสังคม

ดร.ศราวุธ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับชาติ โดยเป็นผู้บริหารคนเก่งในสายงานส่งเสริมการลงทุนที่รับผิดชอบด้านการจัดการโครงการ/การเงิน/การผลิต โดยมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการระดับชาติ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน โครงการทรู ดิจิตอล ปาร์ค โครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุน ตั้งแต่ 100-100,000 ล้านบาท เป็นต้น และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ระดับประเทศ รวมถึง มีธุรกิจส่วนตัว อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม แมนชั่น หอพัก ตลอดจนการรับใช้สังคมผ่านการเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ Mahidol Alumni Talk Episode 216 คุณ ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล Click

Published on: 06/10/2023 10:03 am
Sarawut Sirikajohndechsakun

MU Quick Fact

Class of: 2010
Field: Social Science and Humanities
Faculty / Institute / College: Mahidol University Kanchanaburi Campus
Degree: Bachelor of Management (Management Information System)
Facebook
Twitter
LinkedIn