ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

คุณ 
ศิรชัย  
อรุณรักษ์ติชัย  
นักถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์

Photographer, Marine Biologist, and National Geographic Explorer
สมาชิกของ International League of Conservation Photographers (iLCP)

ช่างภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเล เขาเรียนมาด้านนิเวศวิทยาและศึกษาเรื่องการฟื้นฟูแนวปะการังและประเด็นการคุกคามปลาฉลามจากอุตสาหกรรมการประมง แต่ได้ผันตัวมาเป็นช่างภาพสารคดีหลังจากเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายต่อมหาสมุทรที่เขารัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวมากมายจากท้องทะเลให้ถึงประชาชนในวงกว้าง

คุณศิรชัยเป็นนักสำรวจของสมาคม National Geographic Society และ ยังเป็นภาคีสมาชิกของ the International League of Conservation Photographers ภาพถ่ายของเขาได้ถูกตีพิมพ์ในสื่อนานาชาติต่างๆเช่น National Geographic, the Washington Post, the New York Times, the Guardian และได้รับรางวัลจากงานประกวดภาพถ่ายในระดับสากลอีกมากมาย

#MahidolUniversityNotableAlumni

 

Related Stories 

⮕ Behind the Scenes: Sirachai ‘Shin’ Arunrugstichai Click 

⮕ SIRACHAI ARUNRUGSTICHAI – DIVERGENT CURRENTS: OPPOSITE PATHS OF MARINE CONSERVATION IN THE ANDAMAN SEA OF MYANMAR AND THAILAND Click 

ช่างภาพใต้น้ำแนวอนุรักษ์ คว้ารางวัลระดับโลก ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย Click 

ชิน ศิรชัย ช่างภาพใต้น้ำ ผู้ใช้ภาพสะท้อนให้เห็นว่าทะเลมีปัญหา Click

Published on: 28/12/2022 03:20 pm
DSCF5345

MU Quick Fact

Class of: 2010
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Mahidol University International College
Degree: Bachelor of Science (Environment)
Facebook
Twitter
LinkedIn