ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

คุณ 
กฤษฎา  
ชุตินธร 
ผู้ริเริ่มระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME

คุณกฤษฎา จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการทำให้คุณกฤษฎาเริ่มต้นทำธุรกิจและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งรวมถึงเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้บริการแบบคลาวด์ ที่สามารถทำงานด้านบัญชีขั้นพื้นฐาน งานบัญชีเงินเดือน การจัดการใบเสร็จรับเงิน สามารถเปิดบิล เก็บเงิน บันทึกค่าใช้จ่าย ทำงานด้านบัญชีให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาด SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ราบรื่น

บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ชนะการแข่งขัน AIS StartUp 2015 และได้รับเลือกให้เป็นบริษัท Startup ที่ติด 10 อันดับแรกของ Echelon Asia Summit 2015 คุณกฤษฎา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน “100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers” ด้านผู้สร้างบัญชีออนไลน์ ให้ง่าย ใช้ได้จริง จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในปี 2564 บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ได้รับเงินทุนกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Sequoia Capital India และบริษัทร่วมทุนชั้นนำอื่นๆ ในภูมิภาค

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 11/01/2023 02:13 pm
ic-11-jan-2566chu

MU Quick Fact

Class of: 2005
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Mahidol University International College
Degree: Bachelor of Science (Computer Science)
Facebook
Twitter
LinkedIn