ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท Microsoft Corp. ในการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive

ตามที่บริษัท Microsoft Corp. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive สำหรับผู้ใช้งานภาคการศึกษา Microsoft 365 Education (Office 365 A1) โดยจะมีการปรับลดขนาดพื้นที่ใช้งานลง จากเดิมบัญชีละ 1 TB เป็นบัญชีละ 100 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาให้บริการแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบการใช้งานพื้นที่และโอนย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive บน Microsoft 365 Education ของมหาวิทยาลัย ให้เหลือพื้นที่ใช้งานไม่เกิน 100 GB ก่อนวันดังกล่าว

            หากมีการประกาศเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียด ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการได้ที่ Microsoft 365 Storage Options.

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ​ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์