ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

………………………………………………..

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าจากทุกส่วนงาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024 ดังประกาศด้านล่างนี้

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท Microsoft Corp. ในการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ​ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์