ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศแบบเต็มเวลา
The University of Hong Kong ในส่วนของ Business School เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน ได้แก่
1. Master of Accounting
2. Master of Global Management
3. Master of Economics
4. Master of Science in Business Analytics
5. Master of Finance
6. Master of Science in Marketing
7. Master of Finance in Financial Technology

เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารหลักสูตรในการประชุมพิเศษ
ณ. โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://fbeo.fbe.hku.hk/masters/events/bangkok-information-session-2023-intake

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท Microsoft Corp. ในการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล