ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศแบบเต็มเวลา
The University of Hong Kong ในส่วนของ Business School เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน ได้แก่
1. Master of Accounting
2. Master of Global Management
3. Master of Economics
4. Master of Science in Business Analytics
5. Master of Finance
6. Master of Science in Marketing
7. Master of Finance in Financial Technology

เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารหลักสูตรในการประชุมพิเศษ
ณ. โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://fbeo.fbe.hku.hk/masters/events/bangkok-information-session-2023-intake

Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

กิจกรรม MU Craft Workshop สร้างโมเดล 3 มิติ ให้เป็น ‘มหิดลสิทธาคาร’