ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศแบบเต็มเวลา
The University of Hong Kong ในส่วนของ Business School เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน ได้แก่
1. Master of Accounting
2. Master of Global Management
3. Master of Economics
4. Master of Science in Business Analytics
5. Master of Finance
6. Master of Science in Marketing
7. Master of Finance in Financial Technology

เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารหลักสูตรในการประชุมพิเศษ
ณ. โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://fbeo.fbe.hku.hk/masters/events/bangkok-information-session-2023-intake

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series