ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศแบบเต็มเวลา
The University of Hong Kong ในส่วนของ Business School เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน ได้แก่
1. Master of Accounting
2. Master of Global Management
3. Master of Economics
4. Master of Science in Business Analytics
5. Master of Finance
6. Master of Science in Marketing
7. Master of Finance in Financial Technology

เข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารหลักสูตรในการประชุมพิเศษ
ณ. โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://fbeo.fbe.hku.hk/masters/events/bangkok-information-session-2023-intake

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมสนุกในกิจกรรมจากเว็บไซต์ alumni.mahidol.ac.th