ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

ธุรกิจศิษย์เก่า เราโปรโมทให้🤑💸💸

ศิษย์เก่าคนไหนมี Mahidol Alumni Account (ที่เป็น @alumni.mahidol.ac.th) แล้ว
อย่าลืมมาโปรโมทธุรกิจของตนเองผ่านเว็บไซต์กันนะ 💰

ลองเข้าใช้งานเลย https://alumni.mahidol.ac.th

พิเศษสุด ๆ สำหรับศิษย์เก่าเจ้าของกิจการที่ต้องการทำรายการส่งเสริมการขายผ่าน We Mahidol Application 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ โทร: 02-849-4506 Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

#WeMahidol #MahidolAlumni #ทีมมหิดล #ศิษย์เก่ามหิดล #WeMahidolApplication

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series