ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 (ภายใต้โดเมน @student.mahidol.ac.th)

จะถูกเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเป็น @alumni.mahidol.ac.th โดยอัตโนมัติ ในวันที่ 15 มกราคม 2566


สำหรับอีเมลนักศึกษา (เดิม) ที่ให้บริการโดย google (ภายใต้โดเมน @student.mahidol.edu) จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ขอให้สำรองข้อมูลใน Google Workspace ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2566


📍 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าใช้งาน Microsoft 365 ได้ที่ https://login.microsoftonline.com

(Login ด้วยอีเมล @alumni.mahidol.ac.th)

หากลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์: 0-2849-6022

Email: account@mahidol.ac.th


📍 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าใช้งาน We Mahidol Application ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(Login ด้วยอีเมล @alumni.mahidol.ac.th)

********************

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page: ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล