ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ​ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

📣ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
🙋โปรดใช้สิทธิ์ของท่านเสนอชื่อ ผู้เหมาะสม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2567- 2569
เสนอชื่อทางออนไลน์📲
โดยท่านสามารถสแกน QR Code ในภาพนี้ ได้ทันที
หรือที่ URL: https://bit.ly/MUALUMNIVOTE2567
หมดเขตรับแบบเสนอ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @MUalumni  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

#WeMahidol #MuAlumni

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท Microsoft Corp. ในการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล