ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Online Mahidol University Job Fair 2022 ร่วมกับ MFEC Public Company Limited
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า
ที่สนใจสามารถทำ Online Resume ในระบบ พร้อมยื่นสมัครงาน ได้ที่ https://careers.mahidol.ac.th/jobsearch
ดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร https://bit.ly/3wGRxae

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564